image

ประวัติบริษัท

รู้จักเรา


ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2547 และได้สร้างตัวเองในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นไอทีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

เราก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2547 และได้สร้างตัวเราเองในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นไอทีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราให้บริการกับสถาบันการเงินไทย หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานส่วนใหญ่ในการบริหาร ภาคโทรคมนาคม และภาคสาธารณูปโภคเป็นหลัก โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จของเราในอุตสาหกรรมการธนาคารกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกจากนี้เรายังมีโครงการกับธนาคารอื่นในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้กับธนาคารออมสิน และยังขยายฐานลูกค้าของเราให้ครอบคลุมหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ทำสัญญาหลายโครงการสำหรับสาธารณูปโภคของประเทศไทย, ทางการทหาร, การบริหาร เช่นเดียวกับหน่วยงานตุลาการ ฯลฯ


กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับสูง

เราพยายามที่จะส่งมอบพรุ่งนี้ที่ดีกว่า และเป็น
พันธมิตรที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของเรา

คณะผู้บริหาร
img

“เราให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรแก่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และการบริการสนับสนุนด้านไอที”

บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด