image

บริการสนับสนุนด้านไอที

งานของเรา


การให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสำหรับลูกค้า

บริการสนับสนุนด้านไอทีเป็นส่วนสำคัญของบริการโซลูชั่นไอทีของเราเนื่องจากทุกระบบไอทีต้องการการทำงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบที่พัฒนาโดยกลุ่มของเราต้องการความเชี่ยวชาญมากขึ้น และทรัพยากรที่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการปรับแต่งระบบ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มของเรามักจะมีส่วนร่วมจากลูกค้าของเราเพื่อให้การดำเนินงาน และบริการบำรุงรักษาเนื่องจากผู้เล่นในตลาดรายอื่นอาจไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในระบบไอทีที่เราพัฒนาขึ้น


  • image
  • image
  • image
โครงการสนับสนุนด้านไอที

เราให้บริการสนับสนุนด้านไอทีแก่ลูกค้าปัจจุบันของเรา รวมถึงสัญญาการบำรุงรักษาระบบ CDM และระบบเกตเวย์การชำระเงินให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)